Nacházíte se zde : www.Joga.cz > Opava

Opava

Jóga v denním životě a „Bílá Opava“

Opava je z historického hlediska městem, které jako jedno z prvních v tehdejším Československu navštívil před 30 lety Svámídží. Jsme rádi, že můžeme dnes navázat na tuto tradici a spolupracovat s lidmi, jako je pan František Vaněk a manželé Strožíkovi. Velice si ceníme toho, že nám bylo umožněno tyto lidi poznat. Zapojit je do denního dění JDŽ a rozvíjet tak učení našeho mistra. Novodobé počátky JDŽ v Opavě spadají do r. 1999.
Příchodem Jarka Jurečky z Kopřivnice a Barbary Ohnhaisrové z Kravař se vytvořila skupina asi 10 osob. Začínají se otvírat kurzy na MŠ Otická a jóga v Opavě se dostává do povědomí Opaváků. Vznikají noví cvičitelé H. Ryšavá, J. Ryšavý,V. Pazderová a O. Palicová. Cvičí se již v 5-ti kurzech a počet cvičenců roste.
Po odchodu H. Ryšavé a V. Pazderové na vysoké školy vzniká potřeba nových cvičitelů. Do kolektivu se zapojuje D. Brodíková, F. Stanislav a L. Střílková. Mění se i místa jednotlivých kurzů. Dle potřeby je přemisťujeme do lokalit s velkou koncentrací obyvatel. Cvičí se v tělocvičnách a v mateřských školách. V současné době JDŽ cvičí pro veřejnost na 2 místech, ve 4 kurzech a má asi 56 cvičenců a 10 členů výboru. Velmi nás těší, že naši cvičenci již tvoří stabilní skupinu (polovina z nich již od roku 1990).
Nejstarší cvičenci mají věk v rozmezí 70-80 let. Je to nádhera, když tuto skupinu babiček a prababiček vidíte zpívat Óm a cvičit jógu. Pořádáme pravidelně též satsangy, prezentace živé stravy, přednášky o vegetariáství atd. Ašrám ve Střílkách je naším druhým domovem a jezdíme tam na semináře a soustředění cvičitelů velice rádi.
Našim přáním je, aby Jóga v denním životě v Opavě byla i nadále rozvíjena. Do činnosti se zapojili i mladí lidé a převzali do svých rukou štafetu nás dříve narozených. Rádi jim v tom pomůžeme. Naše společnost to potřebuje a hlad po správném způsobu života je stlále větší. Naším velkým přáním je mít vlastní středisko JDŽ, ale v dnešním materialistickém světě se to stává stále více utopií. Je třeba věřit a myslet pozitivně.

Kontakt:

Gagarinova 6
746 01 Opava

telefon: 607 731 405, 732 751 056
e-mail: opava(zavináč)joga.cz

Kurzy jógy Opava

Kurzy jógy

Novinky